Cách tạo ảnh phản chiếu.

 

Đầu tiên duplicate layer (tạo bản sao layer)/ chọn nó/ vào meu Edit/ Transform/Flip Vertical/ *sau đó ghép vào layer cũ hay ghép cả 2 vào 1 layer mới/ rồi giảm Opacity cho layer mirror (layer ngược) sao cho vừa ý thì thôi.

*Sau đó add layer mask (click vào icon thứ 3, phía dưới của palette Layer) cho layer đó rồi dùng gradient tool kéo tứ dưới lên (or từ trên xuống dưới)

(vnphoto.net)

Advertisements
Categories: Photoshop | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Hoa Hồng Xứ Lạ

A Haven to Hide...

LEANNE COLE Photography

Fine Art Photographer ~ Daring to be Different

Mèo Mụp

JUST DRIVE ME TO ANYWHERE...

%d bloggers like this: