Color Splash

Mở hình cần tạo Monotone và Color, File -> Open = Ctrl+O

và copy ra thêm 1 layer nữa chọn ngay Background và nhấn Ctrl+J

– Tại layer vừa copy chọn Create new fill or adjustment layer -> Photo Filter

click vào ô Color trong bảng Photo Filter chọn màu đen (hoặc bất kỳ tone màu nào bạn muốn) với Density: 100%

– Đến đây bấm giữ Shift và click vào layer vừa tạo vẫn giữ Shift click tiếp vào Photo Filter sẽ ra thế này

Chọn Layer -> Merge Layers = Ctrl+E (nhập lại thành 01 layer) bây giờ đã có 01 layer monotone rồi.

– Lúc này chọn công cụ Eraser Tool = Phím E xóa phần cách hoa ở layer Photo Filter nằm ở trên (bạn sẽ thấy hiện ra phần Background màu ở bên dưới)

Và mình xóa thế này

(Theo Samario)

Advertisements
Categories: Photoshop | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Hoa Hồng Xứ Lạ

A Haven to Hide...

LEANNE COLE Photography

Fine Art Photographer ~ Daring to be Different

Mèo Mụp

JUST DRIVE ME TO ANYWHERE...

%d bloggers like this: