Truyện: “Thường” Thiếu Tá =))

 

Từ thuở tý teo, Thường túng thiếu, tong teo, Thủ Tướng thấy thương tình, thủ thỉ thỏ thẻ ” Thường theo Thủ Tướng tập thể thao, Thủ Tướng thương”. Thuờng ton ton theo Thủ Tướng tập thể thao tại trường. Tám tuổi, Thường theo Thủ Tướng tới thao trường , thấy tập trực thăng tỉa tung toé, Thừong thấy thích thú. Tám tuổi tiếp theo, Thường theo Thủ Tướng tới tại thao trường, Thủ Tướng tuyển thêm thằng tỉa trực thăng, Thường thấy thích thú, Thường trực tiếp tập.

Tuần trứơc tiên, tiếng tỉa Tạch Tạch to trong tai, Thường thót tim trym teo tý tèo teo. Tháng tiếp theo, Thường thăng tiến, Thường trực tiếp theo trực thăng tới trận tỉa từng thằng tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch …

Thành tích tốt, Thủ Tướng thích Thường, thăng tiến Thường thành Thiếu Tá Thường, Thường thấy thế, trận tiếp theo Thường tỉa thêm trăm tên tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch … Thường tiếp tục thăng tiến.

Trở thành Thượng tá, Thường thêm tham thành tích, Thường theo trực thăng tỉa toàn trận theo từng thời từng tháng. Tới trận tháng tám, Thường thê thảm, tay tê tê, Thường tỉa trật trăm tên, Thường thua trận. Tổng Thống trông tin, thấy thua trận, Tổng Thống trách Thủ Tướng tin tưởng, thăng tiếng Thường. Thủ Tướng tức, tát Tổng Thống tám tát. Tổng Thống tức tỉa Thủ Tướng tạch tạch tạch…Thủ Tướng tiêu tùng thê thảm.

Tin Thủ Thuớng tiêu tùng tới tai Thường, Thường tê tái, Thường thương Thủ Tướng thắm thiết, Thường thấy thấm thía, tức tốc trực tiếp tiến tới Tổng Thống, Thường tru tréo thét to:

-Tổng Thống thủ tiêu Thủ Tướng ?

+ Tao thích thế. Tao tức, tao thù thằng Thủ Tướng tát tao, tao thù thằng tỉa trật, tám tiếng tỉa trật trăm tên, thua trận.

-Trời, tố tía Tổng Thống, tao thù.

Thường tức tối tím tái, tiến tới tát thẳng Tổng Thống … tát tát tát tát tát tát tát tát tát. Tổng Thống te tua, thét ” tao thiến”…thấy thế Thường tát tiếp, tát từ trán tát te tua tới trym, Thường thù, Thường tát thẳng tay, Tổng Thống trật trym, thét “Trym tao, Trym tao te tua…” Tổng Thống trợn tròn té trong tư thế tím tái trym te tua tơi tả.

Thấy Tổng Thống thua, Thừơng thong thả thiêu thuốc, thương tiếc Thủ Tướng. Thường tự tử.

Tiêu tùng thằng Thường.

(4/9 – 1:20)

Advertisements
Categories: Blog | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Hoa Hồng Xứ Lạ

A Haven to Hide...

LEANNE COLE - The Photographer's Mentor

Fine Art Photographer ~ Daring to be Different

Chiên Lạc Trở Về

Ta sẽ tìm con chiên lạc mất, dắt con chiên bị đuổi trở về, rịt lành con chiên bị thương và làm cho con chiên yếu được mạnh. [Ê-xê-chi-ên 34:16a]

Con Mèo

JUST DRIVE ME TO ANYWHERE...

I'M A FREE BITCH

Trần Hoàng Ngọc Bích

%d bloggers like this: